Serra AssessorsA cop d'ull...


Assessoria fiscal:
Declaracions sobre la renta, patrimoni, societats...
Assessoria comptable: comptabilitat d'empreses, comptes anuals, balançons, facturació...
Assessoria laboral: normativa laboral, confecció de nòmines, liquidacions seguretat social...
Serra Assessors, assessoria fiscal, comptable i laboral a la Plaça de la Coma 18 de Cassà de la Selva. Telèfon 972 46 07 26

Informació i contacte

  Adreça
  Plaça de la Coma, 18
  Telèfon
  972 46 07 26
  Adreça electrònica
  Web/facebook

Cercador d'empreses